ساماندهي گلزار شهداء با جديت و سرعت پيگيري شود

ساماندهي گلزار شهداء با جديت و سرعت پيگيري شود


فرماندار خاتم:

سيد ناصرامامي درسومين جلسه شوراي هماهنگي امور ايثارگران ضمن خير مقدم  به بيان اهميت وساماندهي گلزار شهداء پرداخت.

وي با تاكيد بر زنده نگه داشتن ياد وخاطره شهداء وايثارگران انقلاب اسلامي خاطر نشان كرد:ساماندهي گلزار قدم كوچكي در راه ترويج و پاسداشت فرهنگ ايثار وشهادت وكمترين وظيفه اي است كه مي توان درحق شهداء اداء كرد.

درادامه جلسه گزارش عملكرد دستگاههاي ديگر ارائه و مقرر گرديد اطراف گلزار شهدا ء آسفالت  و  گلكاري و چمن كاري گردد.

همچنين مقرر گرديددستورالعملهاي  پرداخت هزينه درمان ايثارگران صد درصد اجرايي شود.