ساخت و ساز کارخانه گندله سازی به زودی شروع می شود

ساخت و ساز کارخانه گندله سازی به زودی شروع می شود عصر امروز، مهندس زاده رحمانی به اتفاق پورتیموری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برای تکمیل فرایند مکان یابی و تحویل زمین به سرمایه گذار خارجی در محور هرات - شهربابک حاضر شدند.
زاده رحمانی در ادامه از کارخانه در حال احداث فولاد نیز بازدید نمودند.