شناسه : 18611295

ساخت و ساز کارخانه گندله سازی به زودی شروع می شود


 عصر امروز، مهندس زاده رحمانی به اتفاق پورتیموری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برای تکمیل فرایند مکان یابی و تحویل زمین به سرمایه گذار خارجی در محور هرات - شهربابک حاضر شدند. زاده رحمانی در ادامه از کارخانه در حال احداث فولاد نیز بازدید نمودند.

 عصر امروز، مهندس زاده رحمانی به اتفاق پورتیموری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برای تکمیل فرایند مکان یابی و تحویل زمین به سرمایه گذار خارجی در محور هرات - شهربابک حاضر شدند.
زاده رحمانی در ادامه از کارخانه در حال احداث فولاد نیز بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :