ساخت تنها مرکز تحقیقات هوبره در کشور با پیشرفت فیزیکی 60در صد

ساخت تنها مرکز تحقیقات هوبره در کشور با پیشرفت فیزیکی 60در صد


در شهرستان خاتم:

 حیدری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاتم افزود: این مرکز به عنوان اولین و تنها مرکز تحقیقات هوبره کشور می باشد که  در منطقه قره تپه شهرستان خاتم واقع شده و با زیربنای بالغ بر 275 مترمربع در حال احداث می باشد.

وی تصریح کرد :مرکز تحقیقات هوبره شهرستان خاتم که به عنوان تنها مرکز تحقیقات هوبره کشور می باشد کار تکثیر و پرورش ، تحقیق و مطالعات میدانی بر روی این گونه ارزشمند انجام می دهد و تا کنون به دستاورد های ارزشمندی در خصوص هوبره دست یافته است.

گفتنی است : هوبره یکی از گونه ای ارزشمند حیات وحش کشورمان می باشد که در سطح بین المللی به عنوان گونه آسیب پذیر در فهرست سرخ iucn  (اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی)  قرار گرفته و در ایران به عنوان گونه ای حمایت شده مورد حفاظت قرار می گیرد و از 20 کشور هوبره خیز دنیا 15 کشور این گونه را از دست داده اند .