ساختمان ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان خاتم و مجتمع 10واحدي منازل سازماني به بهره برداري رسيد.

ساختمان ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان خاتم و مجتمع 10واحدي منازل سازماني به بهره برداري رسيد.با حضور فرمانده انتظامي استان يزد  ، فرماندار شهرستان خاتم ، خانواده معظم شهداء وجمعي از مسئولين ساختمان فرماندهي انتظامي  و مجتمع 10واحدي منازل سازماني  افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

سيد ناصرامامي فرماندار خاتم در مراسم افتتاح  ساختمان ستاد فرماندهي انتظامي با بيان اينكه  امنيت و نظم درجامعه زير بناي توسعه و پيشرفت است افزود: كساني كه مسؤ ليت امنيت را برعهده دارند نقش تعيين كننده درپيشرفت و شكوفايي كشور دارند.و خداي متعال را شاكرم كه اين پروژه در كمتر از يكسال با كيفيتي قابل قبول به بهره برداري ميرسد.

سردار علي علي اكبريان نيز دراين مراسم  انقلاب اسلامي را ثمره خون شهداء دانست و تصريح كرد: امروز رهبر معظم انقلاب وروساي قوا ومسولان كشور با تكيه برمردم واقتدار دفاعي از مواضع نظام وانقلاب دفاع مي كند.

وي دربخش ديگري از سخنان خود گفت : حضور معنوي رهبر معظم  انقلاب اسلامي  به يزد درسال 86بزرگترين هديه است اما دركنار آن از نظر مادي بسياري از مشكلات از جمله ساختمان فرمانده انتظامي  شهرستان خاتم ومنازل سازماني اين نهاد حل شد.

سردار اكبريان  با اشا ره به اينكه نهضت ساختمان سازي از موفقيت هاي استان يزد است  افتتاح ساختمان نيروي انتظامي ومجتمع 10واحدي منازل سازماني را از دستاوردهاي مصوبات سفر  مقام معظم رهبري به استان يزد عنوان كرد.