شناسه : 350632
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت هجدهم(درسفر استاندار افتتاح شد)

ساختمان ادارات ثبت اسناد و املاك و نبليغات اسلامي شهرستان خاتم


با حضور استاندار ساختمان اداره تبليغات اسلامي   و ساختمان اداره ثبت واسناد شهرستان    افتتاح گرديد بنا بر گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم:استاندار بهمراه جمعي از معاونين،فرماندار ، امام جمعه هرات مديران كل ادارات استان و استانداري و بخشدار مركزي،در پي سفر سوم خود به اين شهرستان ساختمانهاي سازمان تبليغات و ثبت واسناد را افتتاح كردند. گفتني است ساختمان سازمان اداره تبليقات اسلامي خاتم در مساحتي به متراژ840متر مربع كه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با اعتباري معادل 4100 ميليون ريال تامين اعتبار گرديده بود از اسفند ماه 1388 شروع به كار   و در فروردين ماه 1390 به دست   استاندار افتتاح گرديد همچنين   ساختمان اداره ثبت و اسناد در مساحتي به متراژ780 متر مربع   از محل اعتبارات استان و سازمان ثبت و اسناد، با اعتباري معادل حدودا 3200 ميليون ريال تامين اعتبار گرديده بود كه از تاريخ خرداد ماه 1389 شروع بكار و در فروردين ماه    1390 افتتاح گرديد.
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت هجدهم(درسفر استاندار افتتاح شد)

با حضور استاندار ساختمان اداره تبليغات اسلامي  و ساختمان اداره ثبت واسناد شهرستان   افتتاح گرديد

بنا بر گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم:استاندار بهمراه جمعي از معاونين،فرماندار ، امام جمعه هرات مديران كل ادارات استان و استانداري و بخشدار مركزي،در پي سفر سوم خود به اين شهرستان ساختمانهاي سازمان تبليغات و ثبت واسناد را افتتاح كردند.

گفتني است ساختمان سازمان اداره تبليقات اسلامي خاتم در مساحتي به متراژ840متر مربع كه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با اعتباري معادل 4100 ميليون ريال تامين اعتبار گرديده بود از اسفند ماه 1388 شروع به كار  و در فروردين ماه 1390 به دست  استاندار افتتاح گرديد همچنين  ساختمان اداره ثبت و اسناد در مساحتي به متراژ780 متر مربع  از محل اعتبارات استان و سازمان ثبت و اسناد، با اعتباري معادل حدودا 3200 ميليون ريال تامين اعتبار گرديده بود كه از تاريخ خرداد ماه 1389 شروع بكار و در فروردين ماه   1390 افتتاح گرديد.

آدرس کوتاه :