شناسه : 344502
به مناسبت آغاز هفته منابه طبیعی

زنگ سبز درسطح مدارس شهرستان خاتم به صدا درآمد


به مناسبت آغاز هفته منابع طبيعي و آبخيزداري که همه ساله از 15 لغايت 21 اسفند ماه در سراسر کشور گراميداشته ميشود زنگ سبز در مدارس شهرستان خاتم نواخته شد ومسئولين مدارس درخصوص اهيت منابع طبيعي و درخت و درختكاري با دانش آموزان صحبت كردند.
آدرس کوتاه :