شناسه : 336882

زنگ حماسه حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دبيرستان انقلاب اسلامي و پيش دانشگاهي شهرستان خاتم نواخته شد


زنگ حماسه حضور به منظور آگاه سازي سريع و ايجاد فضاي پرشور انتخاباتي بين دانش آموزان در دبيرستان انقلاب اسلامي و پيش دانشگاهي   شهرستان   خاتم نواخته شد   محمد علي شا ه حسيني فرماندار شهرستان خاتم   دراين مراسم   افزود: حضور دشمن شكن درانتخابات ، توطئه ها و دسيسه هاي شوم دشمنان نظام را نقش برآب مي كند و همين خاطر همه بايد نسبت به اين امر مهم اهتمام بورزند فرماندار شهرستان خاتم   دربخش ديگري ازسخنان خود تصريح كرد: انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي و تربيتي است كه بنيانگذار اين انقلاب فردي فرهنگي و پرورشي و داراي معرفت قرآني بود و توانست تاريخي ترين انقلاب را ايجاد كند. وي با گراميداشت ياد وخاطره شهيدان رجائي و باهنر روز امور تربيتي و تربيت اسلامي را به كليه فرهنگيان تبريك نمود  

زنگ حماسه حضور به منظور آگاه سازي سريع و ايجاد فضاي پرشور انتخاباتي بين دانش آموزان در دبيرستان انقلاب اسلامي و پيش دانشگاهي  شهرستان  خاتم نواخته شد

 محمد علي شا ه حسيني فرماندار شهرستان خاتم  دراين مراسم  افزود: حضور دشمن شكن درانتخابات ، توطئه ها و دسيسه هاي شوم دشمنان نظام را نقش برآب مي كند و همين خاطر همه بايد نسبت به اين امر مهم اهتمام بورزند

فرماندار شهرستان خاتم  دربخش ديگري ازسخنان خود تصريح كرد: انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي و تربيتي است كه بنيانگذار اين انقلاب فردي فرهنگي و پرورشي و داراي معرفت قرآني بود و توانست تاريخي ترين انقلاب را ايجاد كند.

وي با گراميداشت ياد وخاطره شهيدان رجائي و باهنر روز امور تربيتي و تربيت اسلامي را به كليه فرهنگيان تبريك نمود

 

آدرس کوتاه :