شناسه : 1469497
بمناسبت هفته نیروی انتظامی

زنگ انضباط اجتماعی در دبیرستان انقلاب اسلامی هرات نواخته شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، زنگ انضباط اجتماعی   به مناسبت هفته نیروی انتظامی درمحل دبیرستان انقلاب اسلامی هرات با حضور" غلامرضا عطائی" سرپرست فرمانداری خاتم و سرهنگ صالحی فرمانده انتظامی شهرستان و چند تن از مسئولین نواخته شد و پیام مهر توسط فرماندهی انتظامی شهرستان قرائت شد.
بمناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، زنگ انضباط اجتماعی  به مناسبت هفته نیروی انتظامی درمحل دبیرستان انقلاب اسلامی هرات با حضور" غلامرضا عطائی" سرپرست فرمانداری خاتم و سرهنگ صالحی فرمانده انتظامی شهرستان و چند تن از مسئولین نواخته شد و پیام مهر توسط فرماندهی انتظامی شهرستان قرائت شد.

آدرس کوتاه :