زمين چمن مصنوعي آموزش و پرورش مروست افتتاح گرديد.

زمين چمن مصنوعي آموزش و پرورش مروست افتتاح گرديد.


با حضور فرماندار خاتم:

اين زمين در ابعادي به متراژ  22.5 در 42 متر مربع و با اعتباري بالغ بر 600 ميليون ريال كه از محل اعتبارات شهرستاني و اداره كل آموزش و پرورش استان و سازمان نوسازي مدارس تامين اعتبار گرديده بود در محل  مجتمع ورزشي آموزش و پرورش مروست به بهره برداري رسيد.

در هيمن رابطه امامي ميبدي فرماندار خاتم به بيان اهميت ورزش در بين فرهگيان پرداخت و افزود به حول قوه الهي در آينده نزديك شاهد افتتاح پروژه هاي ورزشي ديگري در اين شهرستان هسيتم و بايد از اين نعمات به خوبي استفاده كرد.

در پايان مراسم هم دو تيم فوتبال دانش آموزي بخش مروست به صورت نمادين چند دقيقه اي را به مسابقه پرداختند