شناسه : 336232
فرماندار شهرستان خاتم

زمينه اي فراهم شود تا آحاد جامعه از حقوق شهروندي خود مطلع شوند


  فرماندار شهرستان خاتم  با اشاره به اينكه   بسياري از افراد جامعه از حقوق شهروندي خود مطلع نيستند ودربرخورد با مسائل مختلف   نمي دانند چگونه رفتار نمايند وي آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندي خود راهكار اساسي براي حل اين مشكل برشمرد واظهار اميدواري كرد زمينه اي فراهم شود تا آحاد جامعه از حقوق خود مطلع شوند به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني فرماندار اين شهرستان درجلسه صيانت حقوق شهروندي كه باحضور مدير كل اموراجتماعي و فرهنگي ،مسئولين ادارات وكارشناسان تشكيل شد خاطر نشان كرد: برخي مردم به دليل نا آشنايي با قوانين و مقررات، حق اجتماعي خود را از دست مي دهند و آن را تضييع مي كنند. وي آگاهي دادن به مردم در خصوص حقوق خود را وظيفه دولت و مسوولان برشمرد و گفت: اگر مردم آموزش هاي لازم را در اين زمينه فرا گيرند بسياري از مشكلات موجود در جامعه و اختلافات از بين مي رود. مدير كل امور اجتماعي   وفرهنگي استانداري يزد هم دراين جلسه تصريح كرد: نا آگاهي مردم و شهروندان از حقوق خود باعث ايجاد مشكلات مي شود و محروميت هاي اجتماعي را نيز به دنبال دارد. سعيد عبد الهي   عدم آموزش و اطلاع رساني را از جمله دلايل اين ناآگاهي برشمرد و افزود: هر شهروندي در جامعه حق و حقوقي دارد كه بايد رعايت شود و او نيز مي بايست در جريان آن قرار گيرد. وي امنيت و آسايش و برخورداري از امكانات جامعه را از جمله حقوق شهروندي بيان كرد و افزود: موضوع شهروندي يك تعلقاتي در افراد ايجاد مي كند و آن حقوق شهروندي است. وي عدم آموزش افراد را از عوامل ناآگاهي مردم نسبت به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي خود برشمرد و بر آموزش آنها از سوي رسانه ها و صدا و سيما تاكيد كرد. عبدالهي اضافه كرد: بايد از كارشناسان حقوقي و رسانه ها براي آگاهي دادن به افراد جامعه استفاده شود.
فرماندار شهرستان خاتم

 

فرماندار شهرستان خاتم  با اشاره به اينكه  بسياري از افراد جامعه از حقوق شهروندي خود مطلع نيستند ودربرخورد با مسائل مختلف  نمي دانند چگونه رفتار نمايند وي آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق شهروندي خود راهكار اساسي براي حل اين مشكل برشمرد واظهار اميدواري كرد زمينه اي فراهم شود تا آحاد جامعه از حقوق خود مطلع شوند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني فرماندار اين شهرستان درجلسه صيانت حقوق شهروندي كه باحضور مدير كل اموراجتماعي و فرهنگي ،مسئولين ادارات وكارشناسان تشكيل شد خاطر نشان كرد: برخي مردم به دليل نا آشنايي با قوانين و مقررات، حق اجتماعي خود را از دست مي دهند و آن را تضييع مي كنند. وي آگاهي دادن به مردم در خصوص حقوق خود را وظيفه دولت و مسوولان برشمرد و گفت: اگر مردم آموزش هاي لازم را در اين زمينه فرا گيرند بسياري از مشكلات موجود در جامعه و اختلافات از بين مي رود.
مدير كل امور اجتماعي  وفرهنگي استانداري يزد هم دراين جلسه تصريح كرد: نا آگاهي مردم و شهروندان از حقوق خود باعث ايجاد مشكلات مي شود و محروميت هاي اجتماعي را نيز به دنبال دارد.
سعيد عبد الهي  عدم آموزش و اطلاع رساني را از جمله دلايل اين ناآگاهي برشمرد و افزود: هر شهروندي در جامعه حق و حقوقي دارد كه بايد رعايت شود و او نيز مي بايست در جريان آن قرار گيرد. وي امنيت و آسايش و برخورداري از امكانات جامعه را از جمله حقوق شهروندي بيان كرد و افزود: موضوع شهروندي يك تعلقاتي در افراد ايجاد مي كند و آن حقوق شهروندي است. وي عدم آموزش افراد را از عوامل ناآگاهي مردم نسبت به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي خود برشمرد و بر آموزش آنها از سوي رسانه ها و صدا و سيما تاكيد كرد. عبدالهي اضافه كرد: بايد از كارشناسان حقوقي و رسانه ها براي آگاهي دادن به افراد جامعه استفاده شود.

آدرس کوتاه :