ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بخش کشاورزی شهرستان خاتم

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بخش کشاورزی شهرستان خاتم


دربازدید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "مهندس سجادی پور" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و همراهان  با سفر به شهرستان خاتم  ضمن ديدار با محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم  از پرو‍ژه هاي عمرانی و طرح توسعه كشاورزي  در  شهرستان خاتم  بازدید نمود.

در اين بازديد سجادي پور از  نزديك با تعدادي از كشاورزان  و دامداران ديدار و مشكلات آنان  از جمله جذب اعتبارات كار گروه  توسعه كشاورزي  را بررسي نمود.