شناسه : 343122
دربازدید

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از بخش کشاورزی شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "مهندس سجادی پور" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و همراهان   با سفر به شهرستان خاتم   ضمن ديدار با محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم   از پرو‍ژه هاي عمرانی و طرح توسعه كشاورزي   در   شهرستان خاتم   بازدید نمود. در اين بازديد سجادي پور از   نزديك با تعدادي از كشاورزان   و دامداران ديدار و مشكلات آنان   از جمله جذب اعتبارات كار گروه   توسعه كشاورزي   را بررسي نمود.
دربازدید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "مهندس سجادی پور" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و همراهان  با سفر به شهرستان خاتم  ضمن ديدار با محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم  از پرو‍ژه هاي عمرانی و طرح توسعه كشاورزي  در  شهرستان خاتم  بازدید نمود.

در اين بازديد سجادي پور از  نزديك با تعدادي از كشاورزان  و دامداران ديدار و مشكلات آنان  از جمله جذب اعتبارات كار گروه  توسعه كشاورزي  را بررسي نمود.

آدرس کوتاه :