رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی درشهرستان خاتم

رژه موتوری نیروهای نظامی و انتظامی درشهرستان خاتمبه گزارش خبرنگار يزد فردا"، شرکت کنندگان پس از پایان مراسم رژه ضمن حضور در گلزار شهداء این شهر با قرائت فاتحه و اهداء گل با آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید بیعت نمودند.