رئیس کل دادگستری استان یزد خبر داد: بازداشت 4 متجاوز به اراضي ملي در شهرستان خاتم

رئیس کل دادگستری استان یزد خبر داد: بازداشت 4 متجاوز به اراضي ملي در شهرستان خاتمرئیس کل دادگستری استان یزد گفت: چهار متجاوز به اراضی ملی در شهرستان خاتم بازداشت شدند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: چهار متجاوز به اراضی ملی در شهرستان خاتم بازداشت شدند.

محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود : این افراد برای بهره برداری از معادن و کشف طلا اقدام به قطع درختان کردند.
وی گفت: متجاوزان به اراضی ملی پنجاه اصله درخت را در این شهرستان قطع کردند وقصد داشتند با قطع و نابودی درختان ادعا کنند که این منطقه دارای پوشش جنگلی نیست تا مجوز بهره‌ برداری از معدن را دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: پرونده این چهار نفر در دست بررسی است.