رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان خاتم از شعب اخذ رای شهرستان بازدید کرد

رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان خاتم از شعب اخذ رای شهرستان بازدید کرد


جمعه حماسه؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان خاتم از شعب اخذ رای شهرستان بازدید کرد.

عبدالله اسلامی در این بازدید از روند اجرایی انتخابات مطلع شد و ناظرین شورای نگهبان در شعب اخذ رای نیز گزارش کار را خود را به وی ارائه دادند.