شناسه : 158140929

رئیس هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ،شهرستان خاتم خبر داد؛


کنترل و بازرسی جریان انتخابات در سطح شهرستان،حصول اطمینان از انجام دقیق،صحیح و به موقع ازجمله وظایف هیات بازرسی انتخابات می باشد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: محمودي  رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان افزود : کنترل و بازرسی جریان انتخابات در سطح شهرستان ، حصول اطمینان از انجام دقیق ، صحیح و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات ، برنامه ریزی و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای بازرسین و رسیدگی به شکایات واصله از جمله وظایف هیات بازرسی انتخابات می باشد

وی همچنین ضمن بيان اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات در ایران اسلامی حق الناس بودن رأی مردم است، گفت: بنابراین این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر شکل ظاهری به شکل عینی و ذهنی امکان تخلف و فساد در انتخابات به کمترین میزان ممکن برسد.
آدرس کوتاه :