رئیس ستاد عتبات وعالیات شهرستان خاتم معرفی شد

رئیس ستاد عتبات وعالیات شهرستان خاتم معرفی شدبه گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم : در آئیینی از خدمات محمودی رئیس قبلی ستاد عتبات و عالیات شهرستان خاتم تجلیل و حجت السلام جعفری بعنوان رئیس جدید این ستاد معرفی گردید.