شناسه : 149440023

رئیس ستاد عتبات وعالیات شهرستان خاتم معرفی شد


طی مراسمی با حضور معاونین فرماندار،امام جمعه و میرخلیلی رئیس عتبات وعالیات استان رئیس عتبات وعالیات شهرستان خاتم معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم : در آئیینی از خدمات محمودی رئیس قبلی ستاد عتبات و عالیات شهرستان خاتم تجلیل و حجت السلام جعفری بعنوان رئیس جدید این ستاد معرفی گردید.


آدرس کوتاه :