رئیس اداره محیط زیست خاتم از مشاهده پرندگان مهاجر و زمستان گذر در مناطق تالابی و آبگیر اين شهرستان خبر داد.

رئیس اداره محیط زیست خاتم از مشاهده پرندگان مهاجر و زمستان گذر در مناطق تالابی و آبگیر اين شهرستان خبر داد.


مشاهده پرندگان مهاجر و زمستان گذر درمناطق تالابی خاتم

"فتح الله حیدری " رئیس اداره محیط زیست شهرستان خاتم در مصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم گفت: از اواخر مهرماه سال جاری جمعیتی از پرندگان آبزی و کنارآبزی در مناطق مختلف شهرستان خاتم از جمله کویر مروست، منطقه آرتزین، چشمه شور و قره تپه مشاهده شده اند.

وي افزود: اين پرندگان هر ساله بصورت مهاجران عبوری و یا زمستان گذران مدتی را در مناطق تالابی و آبگيريهاي حوزه شهرستان سپری می نمایند.


رئیس محیط زیست شهرستان خاتم  تصريح كرد: پرندگان مشاهده شده شامل درنای معمولی، اردک سرسبز، خوتکا، قو، حواصیل ارغوانی، اگرت، گاوچرانک، بوتیمار، لک لک، فلامینگو، غازخاکستری، چنگر، خروس کولی، سلیم،آبچلیک و فالوروپ گردن سرخ می باشند.