شناسه : 155380204

رئيس هيات ورزش های همگاني شهر مروست انتخاب شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: طی مراسمی با حضور فاضلی فرماندار،فلاحتی بخشدار و جمعی از مسئولین سید مهدی رضوی بعنوان رئیس هیات ورزشهای همگانی شهر مروست انتخاب شد


آدرس کوتاه :