رييس دادگستري شهرستان خاتم:اصلاح الگوي مصرف ،تكليف ملي وشرعي است.

رييس دادگستري شهرستان خاتم:اصلاح الگوي مصرف ،تكليف ملي وشرعي است.


رييس دادگستري شهرستان خاتم:اصلاح الگوي مصرف ،تكليف ملي وشرعي است.
حجت الاسلام دهقان دهنوي درمصاحبه با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه درقرآن و روايات و احاديث بر پرهيز از اسراف تاكيد شده است تصريح كرد:بدون شك مقام معظم رهبري كه باني شعار سال اصلاح الگوي مصرف مي باشند به درستي در همه زمينه ها به آن عمل نموده و سيره معظم له از بدو قبول مسئوليت درجمهوري اسلامي تاكنون مؤيد اين موضوع مي باشند و كساني كه از زندگي خصوصي،اجتماعي مقام معظم رهبري آگاهي دارند به خوبي اين موضوع را تصديق مي نمايند.
 اين مقام مسئول ، ساده زيستي مسوولان را يادآورشد و افزود: اين امر در بين مسوولان موجب ترويج فرهنگ الگوي مصرف درجامعه مي شود.
رييس دادگستري خاتم همچنين خاطرنشان كرد: اصلاح الگوي مصرف درهمه بخش هاي اقتصادي،اجتماعي و غيره،ضرورت دارد مردم فهيم و متدين ايران اسلامي كه همواره قلوبشان منور به نور معارف الهي بوده است به نداي رهبرخويش لبيك گفته به بهترين وجه در اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها تلاش خواهند كرد.تا انشاءالله فرايند متعالي اين اقدام خداپسندانه در سراسر ايران اسلامي جلوه گر شود.
حجت الاسلام دهقان دهنوي همچنين درپايان حمايت قضايي از تغيير الگوي مصرف را در دستور كار دادگستري شهرستان در سال جاري خبر داد.
رستگارخبرنگار شهرستان