شناسه : 10814337

رئيس جديد اداره تبليغات اسلامي شهرستان خاتم منصوب شد


در مراسمي با حضور حسيني كوهستاني ،مدير كل تبليغات اسلامي استان و زاده رحماني، فرماندار خاتم، حجت الاسلام و المسلمين دشت آبادي به عنوان رئيس اداره تبليغات اسلامي خاتم منصوب شد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " زاده رحماني ،فرماندار خاتم " طي سخناني در اين مراسم به اهميت استفاده از ابزارهاي روز ارتباطي جهت ترويج ارزش هاي مذهبي اشاره و خاطر نشان كرد براي نسل جديد بايد به  زبان جديد و با اطلاعات و معلومات به روز صحبت كرد تا فاصله نسل ها از هم زياد نشده و شاهد دين گريزي جوانان نباشيم . حسيني كوهستاني، مدير كل تبليغات اسلامي استان نيز دراين مراسم بر اهميت راه اندازي حوزه علميه برادران در خاتم اشاره و گفت متأسفانه در حال حاضر عليرغم اينكه در اين شهرستان داراي مساجد و خانه هاي عالم آباد و مناسبي مي باشيم ،با كمبود روحاني مواجه هستيم .بازدید از دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا و شرکت در نماز جماعت از برنامه های جانبی این مراسم بود.

در مراسمي با حضور حسيني كوهستاني ،مدير كل تبليغات اسلامي استان و زاده رحماني، فرماندار خاتم، حجت الاسلام و المسلمين دشت آبادي به عنوان رئيس اداره تبليغات اسلامي خاتم منصوب شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " زاده رحماني ،فرماندار خاتم" طي سخناني در اين مراسم به اهميت استفاده از ابزارهاي روز ارتباطي جهت ترويج ارزش هاي مذهبي اشاره و خاطر نشان كرد براي نسل جديد بايد به  زبان جديد و با اطلاعات و معلومات به روز صحبت كرد تا فاصله نسل ها از هم زياد نشده و شاهد دين گريزي جوانان نباشيم .

حسيني كوهستاني، مدير كل تبليغات اسلامي استان نيز دراين مراسم بر اهميت راه اندازي حوزه علميه برادران در خاتم اشاره و گفت متأسفانه در حال حاضر عليرغم اينكه در اين شهرستان داراي مساجد و خانه هاي عالم آباد و مناسبي مي باشيم ،با كمبود روحاني مواجه هستيم .بازدید از دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا و شرکت در نماز جماعت از برنامه های جانبی این مراسم بود.آدرس کوتاه :