شناسه : 153769555

رئيس جديدميراث فرهنگي شهرستان خاتم معرفي شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:طي مراسمي باحضورفاضلي فرماندار،فاطمي مديركل و معاونين ميراث فرهنگي استان،میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار وسايرمسئولان شهرستانی ، عباس قديريان بعنوان رئيس جديد ميراث فرهنگي شهرستان خاتم معرفي گرديد.


آدرس کوتاه :