شناسه : 27329169

روستای چنارناز خاتم از بن بست در می آید


امروز، آدینه، نیمه اسفند و روز خوبی است. دیروز هم روز خوبی بود ... زاده رحماني، فرماندار خاتم برای دیدار با خانواده شهدا به روستای با صفا و سرسبز چنارناز رفته بود. پس از دیدار با چهار خانواده ارجمند شهید و قرائت فاتحه و ادای احترام به ۱۰ شهید این روستا به سمت کوه دهار و گردنه سربره که اهالی می گویند دومین قله مرتفع استان است حرکت کردند. اخیرا با اخذ توافق معاون محترم راه های روستایی وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان، کار احداث جاده و ایجاد راه ارتباطی بین روستای چنارناز از استان یزد با روستای گلپا از استان فارس شروع شده و خود اهالی نیز در این طرح مشارکت دارند. احداث این راه می تواند چنارناز و دهستان ایثار را به یک چهار راه تبدیل کند و تردد مردم بوانات به یزد از مسیر مروست صورت گیرد. هنوز آثار بارش سنگین برف اخیر وجود داشت و هر چه به ارتفاع نزدیک می شدند، برف بیشتری بر زمین نشسته بود. بالاخره پس از حدود ۱ ساعت تپه نوردی و کوهنوردی به جایی رسیدند که بولدوزر شروع به کار کرده بود. برگشتن به پایین دست، اقامه نماز جماعت ظهر و‌ صرف چای آتیشی و‌ ناهار پایان بخش روز کاری فرماندار خاتم و همراهان بود.

امروز، آدینه، نیمه اسفند و روز خوبی است. دیروز هم روز خوبی بود ...

زاده رحماني، فرماندار خاتم برای دیدار با خانواده شهدا به روستای با صفا و سرسبز چنارناز رفته بود.
پس از دیدار با چهار خانواده ارجمند شهید و قرائت فاتحه و ادای احترام به ۱۰ شهید این روستا به سمت کوه دهار و گردنه سربره که اهالی می گویند دومین قله مرتفع استان است حرکت کردند. اخیرا با اخذ توافق معاون محترم راه های روستایی وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان، کار احداث جاده و ایجاد راه ارتباطی بین روستای چنارناز از استان یزد با روستای گلپا از استان فارس شروع شده و خود اهالی نیز در این طرح مشارکت دارند. احداث این راه می تواند چنارناز و دهستان ایثار را به یک چهار راه تبدیل کند و تردد مردم بوانات به یزد از مسیر مروست صورت گیرد.

هنوز آثار بارش سنگین برف اخیر وجود داشت و هر چه به ارتفاع نزدیک می شدند، برف بیشتری بر زمین نشسته بود. بالاخره پس از حدود ۱ ساعت تپه نوردی و کوهنوردی به جایی رسیدند که بولدوزر شروع به کار کرده بود.
برگشتن به پایین دست، اقامه نماز جماعت ظهر و‌ صرف چای آتیشی و‌ ناهار پایان بخش روز کاری فرماندار خاتم و همراهان بود.آدرس کوتاه :