شناسه : 12025018

روستاهای شهرستان خاتم از جمله روستا های مولد و پویای استان یزد می باشند


هادی مقیمی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری که به شهرستان خاتم سفر کرده بود به اتفاق زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم از روستاهای بخش مرکزی و مروست وهمچنین طرحهای عمرانی و خدماتی شرکت های تعاونی دهیاران بازدید نمود. در این سفر یک روزه پروژه های عمرانی و دهیاری های روستاهای هاشم آباد، سلیم آباد، چاکری، شیخ آباد، چاهک، حسن آباد، کرخنگان، ترکان، هرابرجان و مبارکه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت، همچنین از رستوران ابوالفضل (ع)، واحد تولیدی قطعات بتنی و مجموعه گردشگری نهرمسیح که تحت مدیریت شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی است نیز بازدید به عمل آمد. ضمناً ایشان در جلسه هم اندیشی توسعه روستایی شهرستان که با حضور معاون فرماندار، بخشداران مرکزی و مروست، رئیس شورای اسلامی شهرستان، روسای شورای اسلامی شهرهای هرات و مروست و مدیران عامل شرکت تعاونی دهیاران بخش های مرکزی و مروست برگزار شد شرکت نمود و ضمن تشریح بسته توسعه روستایی، یادآور شد روستاهای شهرستان خاتم از جمله روستاهای مولد و پویا استان یزد می باشند. در این نشست زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم نیز ضمن تشریح وضعیت جمعیتی روستاهای شهرستان، بر این نکته تاکید کرد که شهرستان خاتم دارای بالاترین نسبت جمعیت روستایی به شهری در سطح استان بوده و تمام روستاهای این شهرستان از یک هویت تاریخی و تمدنی برخوردار بوده و در تعامل با محیط زیست می باشند. وی در پایان یادآور شد چنانچه ما زیر ساخت های آب، برق، گاز و راههای مواصلاتی را در روستاهای خالی از سکنه نیز ایجاد کنیم مطمئن هستیم که مهاجرت معکوس به این روستاها شروع و اشتغال قابل توجهی در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و صنایع جانبی و تبدیلی شروع می شود.

هادی مقیمی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری که به شهرستان خاتم سفر کرده بود به اتفاق زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم از روستاهای بخش مرکزی و مروست وهمچنین طرحهای عمرانی و خدماتی شرکت های تعاونی دهیاران بازدید نمود.

در این سفر یک روزه پروژه های عمرانی و دهیاری های روستاهای هاشم آباد، سلیم آباد، چاکری، شیخ آباد، چاهک، حسن آباد، کرخنگان، ترکان، هرابرجان و مبارکه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت، همچنین از رستوران ابوالفضل (ع)، واحد تولیدی قطعات بتنی و مجموعه گردشگری نهرمسیح که تحت مدیریت شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی است نیز بازدید به عمل آمد.

ضمناً ایشان در جلسه هم اندیشی توسعه روستایی شهرستان که با حضور معاون فرماندار، بخشداران مرکزی و مروست، رئیس شورای اسلامی شهرستان، روسای شورای اسلامی شهرهای هرات و مروست و مدیران عامل شرکت تعاونی دهیاران بخش های مرکزی و مروست برگزار شد شرکت نمود و ضمن تشریح بسته توسعه روستایی، یادآور شد روستاهای شهرستان خاتم از جمله روستاهای مولد و پویا استان یزد می باشند.

در این نشست زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم نیز ضمن تشریح وضعیت جمعیتی روستاهای شهرستان، بر این نکته تاکید کرد که شهرستان خاتم دارای بالاترین نسبت جمعیت روستایی به شهری در سطح استان بوده و تمام روستاهای این شهرستان از یک هویت تاریخی و تمدنی برخوردار بوده و در تعامل با محیط زیست می باشند.

وی در پایان یادآور شد چنانچه ما زیر ساخت های آب، برق، گاز و راههای مواصلاتی را در روستاهای خالی از سکنه نیز ایجاد کنیم مطمئن هستیم که مهاجرت معکوس به این روستاها شروع و اشتغال قابل توجهی در زیر بخشهای مختلف کشاورزی و صنایع جانبی و تبدیلی شروع می شود.آدرس کوتاه :