روستاهای ترکان و هرابرجان به هم نزدیک می شوند

روستاهای ترکان و هرابرجان به هم نزدیک می شونداعضای شورای اسلامی روستاهای ترکان و هرابرجان در جلسه ای با حضور زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم و قربانیان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان شرکت کردند.

در این جلسه که فلاحتی، بخشدار مروست نیز حضور داشت، ابتدا اعضای شورای اسلامی این دو روستا مسائل کلی و موردی مرتبط با طرحهای هادی و اراضی واگذاری را عنوان نمودند و با عنایت به همجوار بودن این دو روستا تقاضا نمودند که برای ایجاد وحدت و همگرایی بیشتر، انجام ساخت و سازهای جدید، بین این دو روستا باشد تا در آینده شاهد اتصال این دو نقطه سکونت گاهی و ایجاد یک روستای آباد و پر رونق باشند.

در ادامه، فرماندار خاتم و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تبادل نظر پیرامون چگونگی رفع اشکالات طرحهای هادی این دو روستا، موافقت نمودند که واگذاری های جدید، بین این دو روستا صورت گیرد و جهت تعیین قطعی حریم جاده عبوری بین این دو روستا نیز با اداره کل راه و شهرسازی استان رایزنی و مکاتبه به عمل آید.

لازم به توضیح است در این جلسه که در دفتر مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد تعدادی از مسائل و مشکلات موردی مردم این دو روستا نیز مطرح و با دستور ایشان مرتفع گردید.