شناسه : 342392
بخشدار مركزي خاتم :

روستاهاي دهستان فتح آباد بزودي از نعمت گاز بهره مند خواهند شد .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم : اعلام داشت در جلسه اي كه با حضور پيله ور مدير عامل شركت گاز استان در محل شركت گاز برگزار گرديد در خصوص گاز رساني به روستاهاي بخش مركزي بحث و تبادل نظر شد و ايشان اعلام داشتند در ادامه شروع عمليات گاز رساني به فاز دوم شهر هرات روستاهاي دهستان فتح آباد ، ( فتح آباد ، چاكري ، كوشك ، سليم آباد ، هاشم آباد ، سيف آباد و...) نيز گازرساني مي شود . بخشدار مركزي خاتم خاطر نشان كرددر صورت  تامين اعتبار گاز كشي به ساير روستاها ي بخش مركزي نيز در دستور كار شركت گاز استان مي باشد . در پايان بخشدار مركزي خاتم از استاندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، معاونين و مديران كل استانداري ، فرماندار و مدير عامل شركت گاز استان تقدير و تشكر نمودند .  
بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم : اعلام داشت در جلسه اي كه با حضور پيله ور مدير عامل شركت گاز استان در محل شركت گاز برگزار گرديد در خصوص گاز رساني به روستاهاي بخش مركزي بحث و تبادل نظر شد و ايشان اعلام داشتند در ادامه شروع عمليات گاز رساني به فاز دوم شهر هرات روستاهاي دهستان فتح آباد ، ( فتح آباد ، چاكري ، كوشك ، سليم آباد ، هاشم آباد ، سيف آباد و...) نيز گازرساني مي شود .
بخشدار مركزي خاتم خاطر نشان كرددر صورت  تامين اعتبار گاز كشي به ساير روستاها ي بخش مركزي نيز در دستور كار شركت گاز استان مي باشد .
در پايان بخشدار مركزي خاتم از استاندار ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، معاونين و مديران كل استانداري ، فرماندار و مدير عامل شركت گاز استان تقدير و تشكر نمودند .
 
آدرس کوتاه :