شناسه : 153734665

روز شورا؛


نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای اسلامی و تحقق آیه شریفه (و امرهم شورا بینهم) مبارک باد. (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :