شناسه : 142809819
تودیع ومعارفه؛روحی پناه به سمت رئیس اداره دارایی شهرستان خاتم

روحی پناه به سمت رئیس اداره دارایی شهرستان خاتم


مراسم تودیع پاینده فر تودیع و معارفه روحی پناه به سمت رئیس اداره دارایی شهرستان خاتم باحضور معاونین فرماندار وسایرمسئولین درمحل فرمانداری برگزارشد.


آدرس کوتاه :