شناسه : 350882
فرماندار در دومين جشنواره روابط عمومي هاي ادارات شهرستان خاتم:

روابط عمومي ها مهمترين نقش را در رسيدن به قله هاي جهاد اقتصادي دارند .


اولين جلسه روابط عمومي هاي شهرستان خاتم در سال جديد به رياست فرماندار در محل فرمانداري خاتم تشكيل گرديد . در ابتداي جلسه فرماندار خاتم ضمن تسليت ايام فاطميه با بيان توضيحاتي در مورد نامگذاري سال گفت نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي مسئوليت همه ما را سنگين تر مي كند علي الخصوص در عرصه روابط عمومي و اطلاع رساني كه مسئولان روابط عمومي ها بايد تلاش و كوشش خود را دوچندان كنند . وي با اشاره به تهديدات نظامي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون واقعه طبس را ياد آور شد و خاطرنشان كرد تهديد نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم به شكست است . امامي نظام جمهوري اسلامي را در زمينه هاي مختلف سياسي ، امنيتي و فرهنگي توانمند دانست و با توجه به نامگذاري سال به نام جهاد اقتصادي بر تقويت كشور در زمينه اقتصادي تأكيد كرد . فرماندار خاتم در ادامه روابط عمومي ها را چشم و گوش مديران خواند و به تشريح ابعاد مختلف وظايف آنها پرداخت و سرعت و دقت در انعكاس اخبار شهرستان را خواستار شد . سپس فرماندار با ارائه توضيحاتي در مورد پايگاه اطلاع رساني فرمانداري خاتم   كسب 12 رتبه عالي از مجموع 14 بار ارزيابي پايگاه هاي اطلاع رساني فرمانداري هاي استان را از افتخارات روابط عمومي اين فرمانداري برشمرد و از زحمات آقاي كبر شمسي مسئول سابق روابط عمومي فرمانداري قدرداني و براي آقاي فلاحتي مسئول جديد روابط عمومي فرمانداري خاتم آرزوي موفقيت كرد . در ادامه جلسه تعدادي از مسئولين روابط عمومي هاي ادارات شهرستان به بيان توضيحاتي در مورد اقدامات و فعاليتهاي خود از جمله معرفي جايگاه اينترنتي خود پرداختند . سپس مسئول روابط عمومي فرمانداري نيز نكاتي را در مورد رعايت اصول خبر نويسي ، معرفي پايگاههاي اينترنتي ادارات به فرمانداري و ... را ياد آور شد و بر همكاري و تعامل   روابط عمومي ها   با روابط عمومي فرمانداري تأكيد كرد . در پايان فرماندار خاتم ضمن تأكيد بر حضور فعال روابط عمومي هاي شهرستان در عرصه اطلاع رساني و بازتاب فعاليتهاي دستگاههاي شهرستاني از ارزيابي عملكرد اين روابط عمومي ها در پايان هر ماه و انتخاب روابط عمومي برتر شهرستان در پايان سال خبر داد و براي تمامي آنها آرزوي موفقيت نمود .  
فرماندار در دومين جشنواره روابط عمومي هاي ادارات شهرستان خاتم:

اولين جلسه روابط عمومي هاي شهرستان خاتم در سال جديد به رياست فرماندار در محل فرمانداري خاتم تشكيل گرديد .

در ابتداي جلسه فرماندار خاتم ضمن تسليت ايام فاطميه با بيان توضيحاتي در مورد نامگذاري سال گفت نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي مسئوليت همه ما را سنگين تر مي كند علي الخصوص در عرصه روابط عمومي و اطلاع رساني كه مسئولان روابط عمومي ها بايد تلاش و كوشش خود را دوچندان كنند .

وي با اشاره به تهديدات نظامي دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون واقعه طبس را ياد آور شد و خاطرنشان كرد تهديد نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم به شكست است .

امامي نظام جمهوري اسلامي را در زمينه هاي مختلف سياسي ، امنيتي و فرهنگي توانمند دانست و با توجه به نامگذاري سال به نام جهاد اقتصادي بر تقويت كشور در زمينه اقتصادي تأكيد كرد .

فرماندار خاتم در ادامه روابط عمومي ها را چشم و گوش مديران خواند و به تشريح ابعاد مختلف وظايف آنها پرداخت و سرعت و دقت در انعكاس اخبار شهرستان را خواستار شد .

سپس فرماندار با ارائه توضيحاتي در مورد پايگاه اطلاع رساني فرمانداري خاتم  كسب 12 رتبه عالي از مجموع 14 بار ارزيابي پايگاه هاي اطلاع رساني فرمانداري هاي استان را از افتخارات روابط عمومي اين فرمانداري برشمرد و از زحمات آقاي كبر شمسي مسئول سابق روابط عمومي فرمانداري قدرداني و براي آقاي فلاحتي مسئول جديد روابط عمومي فرمانداري خاتم آرزوي موفقيت كرد .

در ادامه جلسه تعدادي از مسئولين روابط عمومي هاي ادارات شهرستان به بيان توضيحاتي در مورد اقدامات و فعاليتهاي خود از جمله معرفي جايگاه اينترنتي خود پرداختند .

سپس مسئول روابط عمومي فرمانداري نيز نكاتي را در مورد رعايت اصول خبر نويسي ، معرفي پايگاههاي اينترنتي ادارات به فرمانداري و ... را ياد آور شد و بر همكاري و تعامل  روابط عمومي ها  با روابط عمومي فرمانداري تأكيد كرد .

در پايان فرماندار خاتم ضمن تأكيد بر حضور فعال روابط عمومي هاي شهرستان در عرصه اطلاع رساني و بازتاب فعاليتهاي دستگاههاي شهرستاني از ارزيابي عملكرد اين روابط عمومي ها در پايان هر ماه و انتخاب روابط عمومي برتر شهرستان در پايان سال خبر داد و براي تمامي آنها آرزوي موفقيت نمود .

 

آدرس کوتاه :