شناسه : 339822

روابط عمومي فرمانداري خاتم در پيامي فرارسيدن روز كارمند را به همكاران تبريك گفت


روابط عمومي فرماندار خاتم در پيامي فرارسيدن روز كارمند سومين روز هفته دولت را به دولتمردان و همكاران خود تبريك ميگويد

 

روابط عمومي فرماندار خاتم در پيامي فرارسيدن روز كارمند سومين روز هفته دولت را به دولتمردان و همكاران خود تبريك ميگويد

روز 4 شهريورماه در ايام هفته دولت و گراميداشت خاطره بزرگواراني چون شهيدرجايي و شهيدباهنر به نام «روز كارمند» نامگذاري شده است. اميدواريم بتوانيم امانت دار اين بزرگواران در خاك مقدس ايران اسلامي خصوصا در  فرمانداري باشيم.

در مجموعه دولت  بار سنگيني به عهده كارمندان زحمتكش قرار دارد و هيچ تلاشي در جهت رشد و تعالي كشور ، استان و شهرستان ، مردم و ايجاد رضايت در ارباب‌رجوع بدون همت اين عزيزان موفق نخواهد بود .
ضمن تبريك اين روز به تمامي كاركنان دولت و همكاران و آرزوي سلامت و سعادت براي ايشان، اميدوارم با كمك و همكاري همه  در بهبود كيفيت كليه فعاليتها و جلب رضاي باري‌تعالي موفق‌تر از گذشته حركت نمائيم.

 


مهدي تاج آباي هرات

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :