رنگ آميزي 2000متر سنگ جدول و آسفالت معابر روستاهاي فتح آباد و سليم آباد انجام شد .

رنگ آميزي 2000متر سنگ جدول و آسفالت معابر روستاهاي فتح آباد و سليم آباد انجام شد .


بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت با توجه به اينكه زيبا سازي محيط روستاها و آسفالت معابر از اولويت هاي اصلي دهياريها در روستاها مي باشد بر همين اساس رنگ آميزي 2000 متر سنگ جدول معابر اصلي و فرعي روستاهاي فتح آباد و نيز آسفالت معبر بلوار جلوي مسجد روستاي سليم آباد با اعتبار تقريبي 200 ميليون ريال انجام گرديد .
ايشان همچنين خاط نشان كرد ليست پروژه هاي عمراني روستاها بر اساس نياز منديهاي هر روستا تهيه و برآورد اعتبار گرديده كه در صورت تخصيص اعتبار عمليات اجرايي اينگونه پروژه ها در روستاهاي بخش مركزي شروع مي گردد .
لازم به ذكر است كه لكه گيري و آسفالت معابر اصلي و فرعي روستاهاي چاكري و فتح آباد نيز انجام شده است