رعایت بهداشت عمومی ، نیازمند فرهنگ سازی است

رعایت بهداشت عمومی ، نیازمند فرهنگ سازی است


فرماندار خاتم تاکید کرد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندار درجلسه شورای بهداشت با تاکید براینکه توجه به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی گامی بسیار مهم درراستای پیشگیری است خاطرنشان کرد:توجه به مسائل مهم آموزشی و فرهنگ سازی آن درمیان مردم می تواند به سلامت جامعه کمک کند.

درادامه جلسه نیز دکتر موسوی رئیس شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان در خصوص مصوبات جلسه گذشته توضیحاتی ارائه داد