شناسه : 343102
فرماندار خاتم تاکید کرد:

رعایت بهداشت عمومی ، نیازمند فرهنگ سازی است


فرماندار خاتم با اشاره به فرهنگ سازی رعایت بهداشت عمومی تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی و همچنین آموزش های لازم به اقشارمختلف مردم بهداشت عمومی جامعه را ارتقاء دهیم
فرماندار خاتم تاکید کرد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"فرماندار درجلسه شورای بهداشت با تاکید براینکه توجه به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی گامی بسیار مهم درراستای پیشگیری است خاطرنشان کرد:توجه به مسائل مهم آموزشی و فرهنگ سازی آن درمیان مردم می تواند به سلامت جامعه کمک کند.

درادامه جلسه نیز دکتر موسوی رئیس شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان در خصوص مصوبات جلسه گذشته توضیحاتی ارائه داد

آدرس کوتاه :