رضايت كامل مردم و نانوايان خاتم از اصلاح قيمت نان

رضايت كامل مردم و نانوايان خاتم از اصلاح قيمت نان


در بازديد فرماندار شهرستان از نانواييهاي سطح شهر اعلام گرديد

وي در ادامه افزود آزاد سازي قيمت آرد و نان و هدفمند نمودن يارانه در اين زمينه ، علاوه بر ارتقاء كيفيت نان باعث صرفه جوئي زياد و جلوگيري از ضايعات نان و قاچاق آرد خواهد شد و خانوارها با اين كار و جلوگيري از حيف و ميل شدن اين كالاي گرانبها مي توانند به اقتصاد خانوار خود كمك كنند .