شناسه : 344512
همزمان با سراسر استان

رزمایش حامیان ولایت با حضور سه گردان بیت المقدس در شهرستان خاتم برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین رزمایش که درمحل هنرستان کشاورزی خاتم و با حضور   محمد علی   شاه حسینی فرماندار خاتم ،حجت الاسلام حسینی امام جمعه مروست و تعدادی از مسئولین شهرستان برگزار شد گردانهای بیت المقدس توان رزمی خودرا برای مقابله با آشوب و فتنه به نمایش گذاشتند و دراین رزمایش مانور امداد و نجات نیز برگزارشد.
همزمان با سراسر استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین رزمایش که درمحل هنرستان کشاورزی خاتم و با حضور  محمد علی  شاه حسینی فرماندار خاتم ،حجت الاسلام حسینی امام جمعه مروست و تعدادی از مسئولین شهرستان برگزار شد گردانهای بیت المقدس توان رزمی خودرا برای مقابله با آشوب و فتنه به نمایش گذاشتند و دراین رزمایش مانور امداد و نجات نیز برگزارشد.

آدرس کوتاه :