رد رشوه ۱۰۰ میلیونی قاچاقچیان

رد رشوه ۱۰۰ میلیونی قاچاقچیان


در کنترل از خودروها عبوری در ایست بازرسی شهرستان خاتم

سرهنگ پاسدار”حسین فروزانی” رییس بازرسی فرماندهی اننتظامی استان یزد با بیان این خبر گفت: با کنترل خودرو های عبوری در ایست بازرسی خاتم الانبیاء شهرستان خاتم ماموران به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از کامیون مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق کشف شد که در همین هنگام راننده کامیون به منظور زیر پا گذاشتن قانون، پیشنهاد رشوه به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را به ماموران ایست و بازرسی داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه به این که مبلغ رشوه رقم قابل توجهی بود نتوانست ماموران وظیفه شناس را وسوسه کند و با رد رشوه، کامیون حامل بیش از ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.

سرهنگ فروزانی در پایان خاطر نشان کرد: با صحت عمل ماموران، پیشنهاد رشوه صورتجلسه و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.