شناسه : 341122

را هپیمائی مردم شهرستان خاتم علیه فیلم موهن آمریکايی روز جمعه برگزار می شود


فرماندار خاتم اعلام کرد: روز جمعه مردم شهرستان خاتم درمخالفت با ساخت و پخش فیلم موهن ضد اسلامی بعد از نماز جمعه دست به راهپیمائی خواهند زد به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" از مردم شهرستان خاتم دعوت کرد: با شرکت دراین راهپیمائی ،مراتب اعتراض خودرا به عوامل ساخت و انتشار این فیلم نشان دهند.

فرماندار خاتم اعلام کرد: روز جمعه مردم شهرستان خاتم درمخالفت با ساخت و پخش فیلم موهن ضد اسلامی بعد از نماز جمعه دست به راهپیمائی خواهند زد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" از مردم شهرستان خاتم دعوت کرد: با شرکت دراین راهپیمائی ،مراتب اعتراض خودرا به عوامل ساخت و انتشار این فیلم نشان دهند.

آدرس کوتاه :