شناسه : 158603088
فرماندارشهرستان خاتم در جمع دانش آموزان ورأی اولی‌ها:

رأی اولی‌ها سفیران برگزاری انتخابات هستند/ دوم اسفندماه حماسه دیگری رقم می‌زنیم


فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در جمع دانش آموزان و رای اولی ها بیان کرد:انتخابات به معنای انتخاب فرد خاصی نیست، بلکه ورود در عرصه‌های اجتماعی از موضوعات حایز اهمیت است.

به گزارشروابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم افزود:ما باید ورود به عرصه‌های اجتماعی را جدی بگیریم و این موضوعات باید در مدارس، مجامع اجتماعی و خانواده‌ها مورد بحث قرار گیرد.

فاضلی در ادامه افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آرای مردم است و بحث انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ شرکت در انتخابات را باید جزو وظایف اجتماعی بدانیم و همه مکلفند که در سرنوشت خود مشارکت کنند.

 وی بیان کرد: سهم مردم در آینده کشور از موضوعات مهم است و دانش‌آموزان مدیران آینده کشور هستند، به شرط اینکه از ابتدا با مطالعه وارد عرصه سیاسی و اجتماعی شوند.


آدرس کوتاه :