راه اندازی مرکز پزشک قانونی در شهرستان خاتم یکی از ضروریات مهم است

راه اندازی مرکز پزشک قانونی در شهرستان خاتم یکی از ضروریات مهم است به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم بیان کرد:روند اجرای یک مرکز پزشک قانونی در هر منطقه ای نیاز مند آمار و ارقام قابل توجه جهت راه اندازی می باشد که طی دوسال گذشته هیچ گونه مرکز پزشک قانونی در سطح کشور راه اندازی نگردیده است. لذا با توجه به پیگیری انجام شده توسط مسئولین شهرستان ملاک فوق مد نظر قرار نگرفته است بر همین اساس بعد مسافت ،محروم بودن منطقه،تعداد مراجعه کنندگان،سختی مسیر ترددو بالا بودن  هزینه ها و مهمتراز همه همگرا بودن مسئولین مارا تشویق به اجرای این مرکز در شهرستان خاتم نموده است.

فاضلی افزود:بعضی از کار های خوب و مثمر ثمر بایستی در مناطق محروم بدون در نظر گرفتن بحث مادی و اقتصادی انجام شود بر همین مبنا شهرستان خاتمبا جمعیتی بیش از 36 هزار نفر یکی ازشهرستان های دور افتاده ازمرکز استان یزد با فاصله 240 کیلومتری که دارای دوبخش مرکزی و مروست می باشد ارئه خدمات به این مردم محروم یکی از ضروریات مهم است.

فاضلی در پایان اعلام کرد :راه اندازی این مرکز در اردیبهشت ماه 99راه اندازی وشروع به فعالیت می نماید.