سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خاتم از راه اندازی اتاق فکر فرهنگ، هنر و ادب در این اداره در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم ، سید ذبیح الله موسوی افزود: در این طرح از نظرات و اندیشه های اصحاب فرهنگ و هنر، هنرمندان ، نویسندگان و صاحب نظران و نمایندگان انجمن های فرهنگی و هنری جهت برنامه ریزی اجرای برنامه های فرهنگی و هنری استفاده می شود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از خرد جمعی در برنامه های فرهنگی و هنری افزود: بوسیله این امر می توان مشارکت بیشتر مردم را در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری شاهد بود.