راه اندازي اولين اداره مسكن و شهرسازي شهرستانهاي استان در شهرستان خاتم

راه اندازي اولين اداره مسكن و شهرسازي شهرستانهاي استان در شهرستان خاتمفرماندار در آئين گشايش اين اداره طي سخناني گفت خوشحاليم كه به عنوان اولين شهرستان كه صاحب اداره مسكن و شهرسازي مي شود توانستيم در اجراي اين مصوبه سفر دوم رياست محترم جمهوري به استان يزد پيشگام باشيم .

امامي افزود با توجه به اينكه در شهرستان خاتم برخلاف ساير شهرستانها حتي نمايندگي مسكن و شهرسازي نيز وجود نداشته است راه اندازي اداره گام مثبتي است در جهت اجراي امور مرتبط با حوزه مسكن و شهرسازي به خصوص در زمينه هاي جلوگيري از زمين خواري و تصرف غير قانوني اراضي دولتي ، اجراي سريعتر مصوبات سفر دوم از جمله مجتمع ادارات و ... واگذاري 10 درصد سهم شهرداري از طرحهاي مختلف ، طرحهاي جامع و ... كه اميدوارم مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن دوشادوش هم در اين زمينه ها به مردم محروم شهرستان خاتم كمك كنند.

در پايان اين مراسم آقاي قانع مباركه به عنوان رئيس اداره مسكن و شهرسازي معرفي گرديد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري راه اندازي اداره مسكن و شهرسازي شهرستان خاتم