راهپیمایی و عزاداری پرشور مردم شهرستان خاتم در سوگ شهادت سردار سلیمانی

راهپیمایی و عزاداری پرشور مردم شهرستان خاتم در سوگ شهادت سردار سلیمانی