شناسه : 158114318
گزارش تصویری؛

راهپیامی مردم شهرستان خاتم


صبح امروز مردم شهرستان خاتم درراهپیمایی خود جوش برای دفاع ازامنیت و اقتدار کشور و محکوم نمودن اغتشاشگران از میدان جمهوری تامسجد جامع راهپیمایی کردند.


آدرس کوتاه :