شناسه : 343822
بخشدار مركزي خاتم :

راهپيمايي 22 بهمن زيباتر ، شاداب تر و با شكوهتر از هر سال در دهستان چاهك برگزار گرديد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم"   جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت راهپيمايي 22 بهمن چاهك با حضور مردم روستاها ي چاهك ، هاشم آباد ، شهرياري سفلي ، شهرياري عليا ، اسلام آباد چاه منج ، بختياري ، قناتو و باغ معدن در مر كز روستاي چاهك زيبا تر ، شاداب تر و با شكوهتر از هرسال برگزار گرديد . ايشان همچنين افزود مردم روستاهاي دهستان فتح آباد ( فتح آباد ، كوشك ، چاكري ، سليم آباد ، هاشم آْباد و... ) نيز فعال تر از هر سال در مراسم راهپيمايي 22 بهمن شهر هرات شركت نمودند و حضورخود را در اين عرصه عظيم عزت ملي نشان دادند . در پايان بخشدار مركزي از اينكه مردم خوب و ولايت مدار دهستانهاي فتح آباد و چاهك به نداي رهبر معظم انقلاب لبيك گفتند و با حضور خود نشان دادند كه براي حفظ انقلاب مصمم تر از هميشه در صحنه حاضر و همدل و همزبان و هم جهت هستند تقدير و تشكر نمودند .  
بخشدار مركزي خاتم :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم"  جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت راهپيمايي 22 بهمن چاهك با حضور مردم روستاها ي چاهك ، هاشم آباد ، شهرياري سفلي ، شهرياري عليا ، اسلام آباد چاه منج ، بختياري ، قناتو و باغ معدن در مر كز روستاي چاهك زيبا تر ، شاداب تر و با شكوهتر از هرسال برگزار گرديد .

ايشان همچنين افزود مردم روستاهاي دهستان فتح آباد ( فتح آباد ، كوشك ، چاكري ، سليم آباد ، هاشم آْباد و... ) نيز فعال تر از هر سال در مراسم راهپيمايي 22 بهمن شهر هرات شركت نمودند و حضورخود را در اين عرصه عظيم عزت ملي نشان دادند .

در پايان بخشدار مركزي از اينكه مردم خوب و ولايت مدار دهستانهاي فتح آباد و چاهك به نداي رهبر معظم انقلاب لبيك گفتند و با حضور خود نشان دادند كه براي حفظ انقلاب مصمم تر از هميشه در صحنه حاضر و همدل و همزبان و هم جهت هستند تقدير و تشكر نمودند .

 

آدرس کوتاه :