شناسه : 352752

راهپيمايي روز جهاني قدس با حضور با شكوه مردم در شهرستان خاتم برگزار خواهد شد


غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس پر رنگ تر از سالهاي گذشته برگزار خواهد شد. وي افزود با برنامه ريزي انجام شده زمينه حضور تمامي اقشار اعم از اصناف ، كشاورزان ، كارمندان ، دانشجويان و دانش آموزان در اين مراسم فراهم شده و تدابير لازم جهت هر چه باشكوه اجرا شدن انديشده شده است. لازم به ذكر است مسير راهپيمايي در شهر هرات از ميدان جمهوري تا مسجد امام حسين(ع) بنياد صدوق ، در شهر مروست از چهار راه شهداء تا مسجد مصلي و در روستاهاي چاهك ، كرخنگان ، تركان و هرابرجان نيز برگزار خواهد شد.

غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس پر رنگ تر از سالهاي گذشته برگزار خواهد شد.

وي افزود با برنامه ريزي انجام شده زمينه حضور تمامي اقشار اعم از اصناف ، كشاورزان ، كارمندان ، دانشجويان و دانش آموزان در اين مراسم فراهم شده و تدابير لازم جهت هر چه باشكوه اجرا شدن انديشده شده است.

لازم به ذكر است مسير راهپيمايي در شهر هرات از ميدان جمهوري تا مسجد امام حسين(ع) بنياد صدوق ، در شهر مروست از چهار راه شهداء تا مسجد مصلي و در روستاهاي چاهك ، كرخنگان ، تركان و هرابرجان نيز برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :