شناسه : 157761499
به مناسبت هفته دولت؛

دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم شهرستان خاتم


به مناسبت هفته دولت و به دنبال برنامه ریزی دیدار چهره به چهره و اجرای طرح <درهای باز > فرجام فاضلی به اتفاق معاونان و بخشداران با مردم شهرستان خاتم دیدار کردند.


آدرس کوتاه :