دیدار و دلجویی معاون سیاسی امنیتی فرماندارازخانواده شهیدسلیم آبادی

دیدار و دلجویی معاون سیاسی امنیتی فرماندارازخانواده شهیدسلیم آبادیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جواد میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار دراین دیداربیان کرد:خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، الگوی صبر و استقامت هستند و ما مردم ایران همیشه قدردان شهدا، رزمندگان و جانبازان هستیم.

درپایان با اهدا لوح از صبر و استقامت خانواده شهید جلیل سلیم آبادی قدر دانی شد.

شهید جلیل سلیم آبادی متولد ١٣۴٠ که در تاریخ ١٣۶١/٢/١٠ در محل دار خونین به شهادت رسید.