شناسه : 147432255

دیدار وگفتگوی فاضلی فرماندار خاتم با میرحسینی رئیس دانشگاه پیام نور استان


در این دیدار فاضلی به تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان اشاره کرد و اعلام نمود در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجو در سه مرکز آموزش عالی در سطح شهرستان مشغول تحصیل می باشند .


در این دیدار که معاونین دانشگاه پیام نور استان نیز حضور داشتند مقرر شد مرکز تحقیقات علمی پیام نور خصوصا در حوزه کشاورزی در مرکز شهرستان راه اندازی شود.
در این خصوص قرار شد  طرح اولیه توسط کارشناسان آن دانشگاه تهیه تا جهت اخذ مجوز از دفتر مرکزی تهران اقدام لازم صورت پذیرد.
در این دیدار که صادق پناه فرماندار را همراهی کرده بود به پاره ای از توضیحات پیرامون هزینه های جاری پیام نور هرات اشاره که قرار شد کلیه اسناد مربوط به هزینه ها از سال ۹۵ تاکنون  تهیه و به مرکز یزد جهت تسویه حساب ارسال گردد.
میرحسینی ریاست دانشگاه پیام نور استان نیز گفت مصمم به تاسیس مرکز تحقیقات علمی در آن شهرستان هستیم و کلیه تجهیزات مرتبط با دانشگاه پیام نور در مرکز شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ایشان خواستار همکاری هیئت امنای دانشگاه در جهت عملیاتی شدن برنامه مذکور شد.


آدرس کوتاه :