شناسه : 158077179

دیدار میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار با بیماران نیازمند عمل چشم پزشکی


میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار به اتفاق شهردار و اعضای شورای شهراسلامی هرات از بیمارانی نیازمند عمل چشم پزشکی در محل نورآوران سلامت دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:تمامی بیماران نیازمند عمل چشم پزشکی توسط قاضی زاده هاشمی وزیر اسبق بهداشت و درمان در شهرستان خاتم انجام میشود.


آدرس کوتاه :