شناسه : 139210567

دیدار میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،از سالمندان


به مناسبت هفته ملی سالمند معاون سیاسی امنیتی فرماندار ازسالمندان بستری در بیمارستان آیت الله خاتمی شهرستان خاتم دیدار نمود


آدرس کوتاه :