شناسه : 159010295

دیدار میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان


جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری با آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز دار دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:میربهبودی دراین دیدارخواستار نیروی انسانی وخودروی اداره منابع طبیعی شهرستان، 30هکتار زمین پهنه مجتمع دامپروری روستای شهریاری علیا، تجهیزساختمان حفاظتی روستای چنارناز واگذاری محدوده جدیدجهت ادامه کار معدن شن وماسه اسفندیاری هرات شد.
آدرس کوتاه :