شناسه : 158924666

دیدار میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با اهالی و کشاورزان روستاهای خوانسار و بوروئیه


در این دیدار جواد میربهبودی ضمن بازدیداز این روستا ها وعشایر روستای نیستان در جریان مشکلات مردم از جمله آب چاه اضطراری خوانسار، ساخت آب انبار به منظور تامین آب عشایر منطقه،مشکل آنتن صدا وسیمادرروستای بوروئیه قرارگرفت ودرتماس تلفنی با مسئولین آب منطقه ای وعشایر استان قول مساعد درجهت رفع مشکلات کشاورزان ودامداران منطقه را دادند.


آدرس کوتاه :